Feeds:
Posts
Comentários

Archive for outubro \21\-03:00 2010

Visualização: clique aqui.

Manuscrito que contêm os 4 Evangelhos em aramaico, na versão Peshitta. Apresenta ainda, no início, as tabelas com os cânons de Eusébios. Datado do século IX. Pertence à Biblioteca Medicea Laurenziana.

Ver também: Cod. Plut. I No. 40 e Cod. Plut. I No. 56.

Read Full Post »

Visualização: clique aqui.

Manuscrito da Peshitta, datado de 727 A.D. Pertence à Biblioteca Medicea Laurenziana, e catalogado como Codice Plutei I, No. 40. Contêm os 4 Evangelhos na versão Peshitta ocidental.

Após um estudo mais detalhado, percebo que este manuscrito NÂO é da Peshitta. Esta parece ser a versão dos 4 evangelhos em aramaico traduzidos do grego no século VI na cidade de Mabug, durante o bispado de Philoxeno (Xenaias em aramaico) – portanto conhecida como Philoxeniana, e mais tarde, revisada por Tomas de Heraklea (dando origem então à versão Harkleana). Não sei dizer exatamente à qual destas duas versões este manuscrito pertence.

Ver também Codice Plutei I, No. 56 e Codice Plutei I, No. 58.

Read Full Post »

Veja a primeira parte deste artigo clicando aqui.

Marcos 1:10

Peshitta

ܘܡܚܕܐ ܕܤܠܩ ܡܢ ܡܝܐ ܚܙܐ ܕܐܤܬܕܩܘ ܫܡܝܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܕܢܚܬܬ ܥܠܘܗܝ

E logo que levantou das águas, viu que se abriam os céus, e o espírito, como uma pomba, que desceu sobre ele.

Bar Hebreus

ܘܡܚܕܐ ܕܤܠܩ ܡܢ ܡܝܐ܂ ܗ ܗܘ ܡܪܢ܂ ܚܙܐ ܗ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܕܐܤܬܕܩܘ ܫܡܝܐ

E logo que levantou das águas. Obs.: ele, o nosso Senhor. Viu. Obs.: João Batista. Que se abriam os céus.

Marcos 1:12

Peshitta

ܘܡܚܕܐ ܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ

E imediatamente, o espírito levou-o para o deserto.

Bar Hebreus

ܘܡܚܕܐ ܐܦܩܬܗ ܒܪܒܨ ܦܐ ܘܪܘܟܟ ܬܘ ܪܘܚܐ ܗ ܕܩܘܕܫܐ ܠܡܕܒܪܐ

E imediatamente levou-o. Obs.: (pê com reboso e tau com rukakha). O espírito. Obs.: da Santidade. Para o deserto.

Marcos 1:13

Peshitta

ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܒܡܕܒܪܐ ܝܘܡܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܟܕ ܡܬܢܤܐ ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܝܘܬܐ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ

E ele esteve lá, no deserto, quarenta dias, enquanto era tentado por Satana. E ele estava com as bestas, e os anjos serviam-no.

Bar Hebraus

ܘܐܝܬܘ ܗܘܐ ܥܡ ܚܝܘܬܐ ܝܘ ܥܡ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܒܙܩܦ ܘܐܘ ܘܪܒܨ ܫܝܢ

E estavava com as bestas. Grego: com bestas (varia o vaw com zeqofo e o rebozo do xin).

Marcos 1:15

Peshitta

ܘܐܡܪ ܫܠܡ ܠܗ ܙܒܢܐ ܘܡܛܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒܘ ܘܗܝܡܢܘ ܒܤܒܪܬܐ

e disse: terminou o tempo, e chegou o Reino de Deus. Voltem2, e acreditem no Evangelho.

Bar Hebreus

ܫܠܡ ܠܗ܂ ܝܘ ܐܫܬܡܠܝ ܗܘ ܙܒܢܐ܂ ܗ ܕܛܠܢܝܬܗ ܕܢܡܘܤܐ܂ ܘܡܛܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ ܤܒܪܬܐ ܡܚܝܢܝܬܐ

Terminou. Grego: está terminado o tempo. Obs.: da sombra da lei. E chegou o Reino de Deus. Obs.: a Mensagem salvadora.

Marcos 1:19

Peshitta

ܘܟܕ ܥܒܪ ܩܠܝܠ ܚܙܐ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܒܤܦܝܢܬܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ

E quando ele avançou um pouco, viu Yaqub, filho de Zawdi, e Yukhanan seu irmão; e também àqueles  em um barco no qual consertavam as suas redes.

Bar Hebreus

ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܒܤܦܝܢܬܐ ܒܒܠܥ ܢܘܢ܂ ܕܡܬܩܢܝܢ ܒܦܬܚ ܡ ܡܨܝܕܬܗܘܢ

E também àqueles em um barco (nun silencioso). Que consertavam (petokho no mim). As suas redes.

Marcos 1:23

Peshitta

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܡܐܬܐ ܘܩܥܐ

E havia na assembléia deles um homem no qual estava um espírito impuro, e ele exclamou

Bar Hebreus

ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܡܐܬܐ ܒܦܬܚ ܛܝܬ ܘܡ ܢܤܛ ܒܪܒܨ ܡ ܝܘ ܛܡܐܐ

Um homem no qual estava um espírito impuro (com petokho no tet e no mim). Nestoriano: com reboso no mim. Grego: impuro.

Marcos 1:24

Peshitta

ܘܐܡܪ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ

e disse: O que é para nós e para ti3, Yeshua Nasraya? Tu vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és: o Santo de Deus.

Bar Hebreus

ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡ ܟܠܗܘܢ ܫܐܪܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܚܕ

O que é para nós e para ti. Obs.: era um falando como se fosse da boca de todos os demônios.

Marcos 1:25

Peshitta

ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܤܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܦܘܩ ܡܢܗ

E repreendeu-o Yeshua, e disse: cala a tua boca, e sai dele.

Bar Hebreus

ܤܟܘܪ ܦܘܡܟ ܝܘ ܐܬܟܠܡ ܒܦܬܚ ܒܝܬ ܘܫܠܝ ܠܡܕ

Cala a tua boca. Grego: fique calado. Com petokho no bit e lâmad sem vogal.

Marcos 1:26

Peshitta

ܘܫܕܬܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܢܦܩܬ ܡܢܗ

E derrubou-o o espírito impuro e clamou em voz alta, e saiu dele.

Bar Hebreus

ܘܫܕܬܗ ܪܘܚܐ܂ ܝܘܢܝܐ ܟܥܩܗ ܒܦܬܚ ܒܝܬ

E derrubou-o o espírito. Grego: rompeu-o (com petokho no bit).

Marcos 1:31

Peshitta

ܘܩܪܒ ܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܩܝܡܗ ܘܡܚܕܐ ܫܒܩܬܗ ܐܫܬܐ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ

E ele chegou próximo e pegou-a pela sua mão, e levantou-a. E imediatamente a febre deixou-a, e ela servia-os.

Bar Hebreus

ܘܡܚܕ ܫܒܩܬܗ ܒܪܘܟܟ ܬܘ ܐܫܬܐ ܒܪܒܨ ܐܠܦ ܘܙܩܦ ܫܝܢ

E imediatamente deixou-a (com rucakha no tau). A febre (com rebozo no alap e zeqofo no xin).

Marcos 1:35

Peshitta

ܘܒܨܦܪܐ ܩܕܡ ܩܡ ܛܒ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܬܡܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ

E de manhã, ele levantou muito antes4 e foi para uma região deserta, e lá ele ficou orando.

Bar Hebreus

ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܒܩܘܫܝ ܒ ܒܗܝ ܕܒܪܘܟܟܐ ܫܡܐ ܗܝ ܕܦܪܚܬܐ ܡܕܡ܂ ܐܝܟ ܗܝ ܕܚܘܪܒܐ ܩܢܗ ܒܫܪܘܝܢܐ

E foi para uma região deserta. Com qushaia no bit, pois com rukakha, é o nome de uma certa ave, como em “a garça faz o ninho no cipreste”.

Marcos 1:38

Peshitta

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܩܪܝܒܢ ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܟܪܙ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ

Ele disse para eles: Vão para as vilas e cidades que estão próximas, pois também lá eu pregarei. Para isto, pois, eu vim.

Bar Hereus

ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܝܘ ܓܕܘ ܒܪܒܨ ܓ ܠܩܘܪܝܬ ܒܙܩܦ ܝܘܕ ܡܕܝܢܬܐ

Vão para as vilas e cidades. Grego: interior (com reboso no gamal) das vilas (com zeqopho no yud) [e] cidades.

Marcos  1:40

Peshitta

ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ ܓܪܒܐ ܘܢܦܠ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܝ

E veio até ele um leproso, e caiu sobre seus pés e suplicou por ele e disse-lhe: se tu queres, tu podes fazer-me limpo.

Bar Hebreus

ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ ܓܪܒܐ ܒܩܘܫܝ ܒ ܝܘ ܓܪܒܢܐ ܒܢܘܢ

E veio até ele um leproso. Grego: leproso (com nun).

Marcos 1:42

Peshitta

ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܙܠ ܡܢܗ ܓܪܒܗ ܘܐܬܕܟܝ

E naquela hora, sua lepra saiu dele, e ele foi tornado limpo.

Bar Hebreus

ܘܐܙܠ ܡܢܗ ܓܪܒܗ ܒܪܘܟܟ ܒ

E saiu dele a sua lepra. Com rukakha no bit.

Marcos 1:44

Peshitta

ܘܐܡܪ ܠܗ ܚܙܝ ܠܡܐ ܠܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܟܗܢܐ ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܬܕܟܝܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ ܠܤܗܕܘܬܗܘܢ

e disse: Veja, não diga para ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e oferece um sacrifício pela tua purificação5 como comandou Mosha, para testemunho deles.

Bar Hebreus

ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܒܦܬܚ ܦܐ ܡܘܫܐ

Como comandou (com petokho no pe) Mosha.

Marcos 1:45

Peshitta

ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩ ܫܪܝ ܗܘܐ ܡܟܪܙ ܤܓܝ ܘܐܛܒܗ ܠܡܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ

Ele, mas, quando partiu, começou a proclamar muito, e fez saber o ocorrido, o que não possibilitou Yeshua de entrar abertamente na cidade, mas ficou fora, em local deserto, e vinham até ele de todos os lugares.

Bar Hebreus

ܘܐܛܒܗ ܒܪܘܟܟ ܒܝܬ ܝܘܢܝܐ ܘܛܒܒܗ ܠܡܠܬܐ

E fez saber (com rukakha no bit). Grego: epalhou o ocorrido.

Read Full Post »

PENTATEUCHUS SAMARITANUS.

 

AD FIDEM LIBRORUM MANUSCRIPTORUM
APUD NABLUSIANOS REPERTORUM

EDIDIT

ET VARIAS LECTIONES

ADSCRIPSIT

H. PETERMANN.

BEROLINI
APUD W. MOESER.
1872.

Pentateuchus Samaritanus (1872)

Author: Petermann, Julius Heinrich
Publisher: Berlin, Moeser
Language: Samaritan Aramaic; Hebrew
Call number: AEK-7282
Digitizing sponsor: University of Toronto
Book contributor: Robarts – University of Toronto
Collection: toronto

View the book

[item image]

(~586 pg)Read Online
(60.3 M)PDF
(48.0 M)B/W PDF
(~586 pg)EPUB
(~586 pg)Kindle
(~586 pg)Daisy
(1.3 M)Full Text
(26.6 M)DjVu

All Files: HTTP

Read Full Post »

%d blogueiros gostam disto: